Anunturi

ANUNT PUBLIC

Arhiva Nationala de Filme lanseaza un program de voluntariat, in conditiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania.
Programul se adreseaza studentilor si absolventilor Facultatii de Film din cadrul UNATC, precum si celor din cadrul facultatilor de Litere, Limbi si literaturi straine, Istorie, Jurnalism sau altor facultati cu profil uman, care vor sa se alature Compartimentului Catalogare-documentare, Compartimentului Digitalizari colectii (telecine) si Biroului Acces colectii (depozite film) din cadrul ANF.
Numarul maxim de voluntari care se pot implica este de 6 persoane.
Cerinte: abilitati si competente in domeniul culturii (patrimoniu, cinematografie, arhivistica); cunostinte medii pentru utilizarea pachetului de programe Microsoft Office; cunoasterea la nivel mediu a unei limbi de circulatie internationala.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV, o scrisoare de intentie in care se va prezenta motivatia de a lua parte la programul de voluntariat lansat de ANF si cererea de inscriere, la adresa de e-mail anf_jilava@yahoo.com, pana la data de 15 august 2016.
Selectia voluntarilor se va face pe masura inscrierilor, pana la ocuparea celor 6 pozitii.
Programul de voluntariat cuprinde urmatoarele activitati principale:
– verificarea si corelarea datelor inregistrate in baza de date informatizata a gestiunilor de filme, prin compararea acestora cu datele din evidenta scriptica a gestiunilor de filme;
– verificarea bazei de date a fiselor de evidenta analitica a filmelor din colectiile ANF, corelarea informatiilor din aceste fise cu datele din evidenta informatizata a gestiunilor de filme; completarea informatizata, daca este cazul, a fiselor de evidenta analitica a filmelor cu informatiile culese din toate documente de evidenta scriptica ale institutiei;
– verificarea concordantei dintre evidenta informatizata, scriptica si fizica (faptica), prin participarea voluntarilor sub indrumarea si alaturi de angajatii calificati si specializati ai institutiei, la efectuarea inventarului colectiilor concomitent cu inlocuirea cutiilor deteriorate cu cele noi, daca este cazul, scrierea etichetelor de film si alte activitati conexe;
– participarea, sub indrumarea si alaturi de angajatii specializati ai institutiei, la scanarea documentelor pe suport hartie ale dosarelor de film romanesc; verificarea si actualizarea inventarului acestor documente; inlocuirea plicurilor si a cutiilor in care sunt pastrate documentele cu altele noi, daca este cazul;
– participarea, alaturi de angajatii specializati ai institutiei, la activitatile de scanare si restaurare digitala a filmelor, ce le sunt necesare in vederea acumularii de cunostinte temeinice pentru viitoarea lor cariera.
Programul de voluntariat cuprinde limitele extinse ale desfasurarii activitatilor pentru 6 pozitii si se desfasoara in baza Contractelor de voluntariat incheiate potrivit Regulamentului intern de voluntariat.